KS. Phạm V. Thương Nhiều

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Văn Thương Nhiều là Phó iam1 đốc Kỹ thuật. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty xây dựng lớn. Ông là một người có tầm nhìn chiến lược, luôn nỗ lực đưa Kiến Tạo trở thành một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Ông Phạm Văn Thương Nhiều cũng là CEO công ty TNHH Xây dựng Nam Đông – Thành viên liên kết của Kiến Tạo

FOLLOW ME

Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.