Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức (phần 2)

Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ---Quận-Thủ-Đức
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức (phần 1)
25 Tháng Mười Một, 2020
Cập nhật thông tin xin phép xây dựng
Cập nhật dịch vụ xin phép xây dựng
7 Tháng Tư, 2021
Hiển thị tất cả
Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ-Quận-Thủ-Đức

Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ-Quận-Thủ-Đức

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ – Quận Thủ Đức

Thủ-tục-cấp-giấy-phép-xây-dựng-nhà-ở-riêng-lẻ---Quận-Thủ-Đức
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở Quận Thủ Đức

Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Cách thức thực hiện Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức. (Từ ngày 20/5/2019 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ 01 đường Targo, phường Bình Thọ sẽ ngưng hoạt động và chuyển sang địa chỉ 46 đường Thống nhất, phường Bình Thọ)

Thành phần và số lượng hồ sơ thực hiện Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức:

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút) và bu ổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Bước 2: Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thời gian xử lý Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.
 • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4:

 • Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 5:

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân Thủ Đức phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Bước 6: Nhận kết quả

Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận. 

Thời gian giải quyết Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Quận Thủ Đức: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Cách thức thực hiện Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp

Kết quả:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận Thủ Đức:

Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 50.000 (năm mươi nghìn) đồng/giấy phép.

Nguồn thông tin Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở Quận Thủ Đức: Cập nhật theo Cổng thông tin Điện tử Quận Thủ Đức

Links tham khảo thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở Quận Thủ Đức:

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.
Xem thêm