ĐƠN GIÁ XIN PHÉP XÂY DỰNG

Để hoàn tất mọi thủ tục hoàn công công trình xây dựng. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi công việc từ khi nhận hồ đến khi hoàn thành cập nhật mới trên Giấy CNQSDĐ và Nhà Ở
 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan thủ tục hoàn công xây dựng;
 • Lập bản vẽ, hồ sơ hoàn công xây dựng nhanht;
 • Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan chức nang8 để thực hiện công việc hoàn công;
 • Thực hiện việc cập nhật biến động tài sản vào chủ quyền hoặc cấp đổi giấy chứng nhận.

Bảng giá phí dịch vụ hoàn công nhà ở riêng lẻ

Dưới 100m2 sàn 10.000.000 VNĐ
Từ 100m2 đến dưới 200m2: 15.000.000 VNĐ
Từ 200m2 đến dưới 300m2: 20.000.000 VNĐ
Từ 300m2 đến dưới 500m2: 35.000.000 VNĐ
Từ 500m2 trở lên: báo giá quy mô công trình

Chi phí dịch vụ hoàn công nhà ở riêng lẻ

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về hoàn công nhà ở riêng lẻ. Đăng ký biến động tài sản vào giấy chủ quyền hoặc cấp đổi chủ quyền;
 • Thẩm định hồ sơ và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp quy định pháp luật;
 • Lập bản Bản vẽ hoàn công: 15.000đ/m2 (không bao gồm trong phí dịch vụ)
 • Biên bản nghiệm thu theo thực tế và phù hợp pháp luật nêu trong thủ tục hoàn công nhà ở;
 • Thiết lập bản vẽ sơ đồ nhà ở và đất ở (nếu có): 12.000đ/m2 (không bao gồm trong phí dịch vụ)
 • Chuẩn bị hồ sơ, mẫu đơn theo quy định;
 • Thay mặt hoặc cùng Chủ nhà làm việc với UBND quận cập nhật thay đổi tài sản hoặc cấp đổi chủ quyền;
 • Liên hệ cơ quan thuế kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ.
 • Hoàn tất thủ tục và bàn giao hồ sơ.

 

Hãy gửi cho chúng tôi những yêu cầu của bạn