20 Tháng Tám, 2019
mật độ xây dựng quận thủ đức

QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ – TẦNG CAO – VƯƠN BAN CÔNG

QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ – TẦNG CAO – VƯƠN BAN CÔNG theo quyết định 135/2007 /QĐ – UBND TP.HCM và 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM 1. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (theo Bảng 1 – Điều 7) Diện tích tối đa  ≤50  75 100 200 300 500 1000   Mật độ XD tối đa (%) Quận nội thành 100  90 85 80 75 70 65   Huyện ngoại thành 100 90 80 70 60 50 50 2. SỐ TẦNG TỐI ĐA (theo Bảng 2 – […]