7 Tháng Tư, 2021
cap-nhat-khu-vuc-xin-phep-xay-dung

Cập nhật thông tin xin phép xây dựng

Hiện nay, chúng tôi tạm ngưng thực hiện xin phép xây dựng ở khu vực này. Vì vậy, quý khách có thể trở lại trang trước […]
7 Tháng Tư, 2021
tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của kiến tạo

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi Trong thời gian qua, với sự giúp đỡ và hợp tác của nhiều đơn vị, cá […]
7 Tháng Tư, 2021
cơ cấu nhân sự kiến tạo

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Kiến Tạo, đứng đầu là Hội đồng quản trị năm vai trò định hướng phát triển cho công ty. […]
7 Tháng Tư, 2021
kiểm soát chất lượng công trình kiến tạo

Kiểm soát chất lượng công trình

Kiểm soát chất lượng công trình luôn là mục tiêu & mong muốn của hoạt sản xuất, xây dựng nói chung và bản thân của Kiến […]