7 Tháng Tư, 2021
Cập nhật thông tin xin phép xây dựng

Cập nhật dịch vụ xin phép xây dựng

Cập nhật dịch vụ xin phép xây dựng Hiện nay, chúng tôi xin Cập nhật dịch vụ xin phép xây dựng; Dịch vụ xin phép sửa […]
7 Tháng Tư, 2021
tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của kiến tạo

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi Trong thời gian qua, với sự giúp đỡ và hợp tác của nhiều đơn vị, cá […]
7 Tháng Tư, 2021
cơ cấu nhân sự kiến tạo

Cơ cấu tổ chức nhân sự

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Kiến Tạo, đứng đầu là Hội đồng quản trị năm vai trò định hướng phát triển cho công ty. […]
7 Tháng Tư, 2021
kiểm soát chất lượng công trình kiến tạo

Kiểm soát chất lượng công trình

Kiểm soát chất lượng công trình luôn là mục tiêu & mong muốn của hoạt sản xuất, xây dựng nói chung và bản thân của Kiến […]