20 Tháng Tám, 2019
mật độ xây dựng quận thủ đức

QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ – TẦNG CAO – VƯƠN BAN CÔNG

QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ – TẦNG CAO – VƯƠN BAN CÔNG theo quyết định 135/2007 /QĐ – UBND TP.HCM và 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM 1. […]
3 Tháng Tám, 2019
bộ đớn giá xây dựng tại các tỉnh thành

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÁC TỈNH THÀNH

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHỐ Đơn giá áp dụng theo Bộ đơn giá và Định mức Xây dựng công bố theo […]
3 Tháng Tám, 2019

NHÀ CẤP 1, 2, 3, 4 LÀ GÌ? CÁCH PHÂN CẤP NHÀ Ở

Theo thông tư liên bộ số 7-LB/TT ngày 30/9/1991 của liên Bộ Tài chính – Xây dựng về phân loại , phân cấp nhà ở thì […]
3 Tháng Tám, 2019
Theo quy định tại Tiểu mục 1.5 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công […]